Contact Us

Tianjin Goldsun Wire Rope Ltd.

Add:No. 1, No. 1 Road, North Area of Jinghai Economic Development Zone,Tianjin, P.R.C.

Postcode : 301616

(Elevator Rope) Tel : +86 22 5952 8696 / 5952 8697 / 5952 8698 / 5952 8699 / 5959 2600 / 5959 2630

Fax : +86 22 5952 8328

(Crane Rope) Tel : +86 22 5959 2617 / 5959 2622

Fax : +86 22 5959 2607

Website : www.goldsunchn.com

Email : goldsun@goldsunchn.com(Elevator Rope)    crane@goldsunchn.com(Crane Rope)


East China – Distribution Centre

No. 208, 139 Lane, Tangqi Road, Baoshan District, Shanghai, P.R.C.

Tel : +86 21 6616 3768
No. 100 Sunwu Road, Xuzhou Zhen, Suzhou, P.R.C.
Tel : +86 512 6598 4590

South China – Distribution Centre

B255 Hongxin Decoration City of South Village, Panyu District, Guangzhou, P.R.C.
Tel : +86 20 8456 583

South-West China – Distribution Centre

Tianlong Road, Chengdu hi tech Zone, No. 39
Tel : +86 028 8214 0300